Akutní stavy v rinologii v ambulantní i klinické praxi

10. mezioborové sympozium
22. - 23. dubna 2022

Změna termínu sympozia

Milé kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k pokračující nepříznivé epidemiologické situaci a trvajícím omezením shromažďování osob a pořádání akcí musíme bohužel znovu přesunout termín konání sympozia z již jednou změněného 23. - 24. dubna 2021 na 22. - 23. dubna 2022. Vaši registraci musíme zrušit a registrační poplatek vrátíme v plné výši zpět na účet, ze kterého byla platba provedena.

Za případné komplikace se omlouváme a těšíme se na setkání s Vámi za rok.


Milé kolegyně, vážení kolegové,

akutní stavy v rinologii tvoří neoddělitelnou součást našeho oboru ORL a chirurgie a hlavy a krku. Diagnostika a terapie vyžadují zapojení a spolupráci odborníků mnoha lékařských profesí.

Mezioborové pracovní sympozium nabídne účastníkům ucelené informace na uvedenou problematiku z pohledu všech odborností, jichž se diagnostika a terapie týká. Lektory jsou odborníci z oborů otorinolaryngologie, audiologie, radiologie, neurologie, infekce, intenzivní medicíny, interny, mikrobiologie, plastické chirurgie a kožního lékařství. Teoretická část sympozia je doplněna o praktické ukázky a nácvik diagnosticko-terapeutických metod.

Cílem sympozia je poskytnout účastníkům interdisciplinární pohled na akutní stavy v otologii, formou „Jak to dělám já“ ukázat správné postupy a upozornit na možné chyby a omyly. Sympozium je určeno pro otorinolaryngology a lékaře dalších oborů.

Doufáme, že pro Vás sympozium bude přínosem, a těšíme se na Vaši účast.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
MUDr. Michal Černý, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové