Akutní stavy v rinologii v ambulantní i klinické praxi

10. mezioborové sympozium
23. - 24. dubna 2021

Kontakt

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581 500 05 Hradec Králové
tel. +420 495 832 464
E-mail: sympozium@orlfnhk.cz
WWW: http://akutni-rinologie.orlfnhk.cz
WWW 2: http://www.fnhk.cz/orl