Akutní stavy v rinologii v ambulantní i klinické praxi

10. mezioborové sympozium
23. - 24. dubna 2021

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta, Univerzita Ostrava

pořádají

10. mezioborové sympozium

Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů
v ambulantní i klinické praxi – akutní stavy v rinologii

Termín: 23. - 24. duben 2021
Učebny Psychiatrické kliniky
Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.