Akutní stavy v rinologii v ambulantní i klinické praxi

10. mezioborové sympozium
23. - 24. dubna 2021

Ubytování

Ubytování si každý úcastník sympozia řeší individuálně.

Možnosti ubytování: