Akutní stavy v rinologii v ambulantní i klinické praxi

10. mezioborové sympozium
23. - 24. dubna 2021

Závazná registrace

Pátek 23. 4. 2021 - Sympozium - teoretická část
Počet účastníků: 70 (z toho 16 volných míst)

Sobota 24. 4. 2021 - Workshop
Počet účastníků: 40 (z toho 9 volných míst)

Účastnický poplatek:

Teorie 23. 4. 2021 Workshop 24. 4. 2021
Registrace do 13. 3. 2021 1000 Kč 1500 Kč
Registrace od 14. 3. 2021 1300 Kč 2000 Kč


Ceny jsou včetně 21 % DPH. Storno poplatek po 31. 3. 2021 je 750 Kč. Před tímto datem se zaplacená částka vrací ponížená o manipulační náklady 150 Kč. Po 7. 4. 2021 je storno poplatek 100 %.

V ceně registračního poplatku jsou zahrnuty odborný program, textové podklady přednášek, občerstvení o přestávkách, oběd (pátek). Společenská večeře (U Královny Elišky) v ceně 300 Kč se hradí zvlášť. Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí samostatně.
Částka se hradí bankovním převodem. Registrace se stává platnou teprve v okamžiku uhrazení registračního poplatku, potvrzení o úhradě musí být doručeno do 3 pracovních dnů od registrace.

Titul před:     Příjmení:     Jméno:     Titul za: 
Datum narození: den měsíc rok
Odbornost: Lékař
Nelékař
Email: Email (kontrola): 
Kontaktní telefon: 

Pracoviště:
Název:
Ulice a číslo:
Město: PSČ:

Všichni účastníci obdrží tištěný doklad o zaplacení (daňový doklad) v den teoretické části sympozia při prezenci na místě.

Přihlašované akce:
Teoretická část 23. 4. 2021
Workshop 24. 4. 2021
Společenská večeře 23. 4. 2021 (cena 300 Kč)