Akutní stavy v rinologii v ambulantní i klinické praxi

10. mezioborové sympozium
23. - 24. dubna 2021

Program sympozia

Pátek 23. 4. 2021, 9:00 - 17:00

8:00 - 9:00    Registrace

9:00 - 9:15    Zahájení sympozia

9:15 - 10:45    Akutní rinosinusitidy
moderátor panelu: J. Vodička

Anatomie nosní dutiny a VDN (A. Švejdová)
Fyziologie nosní dutiny a VDN (M. Černý)
CT a MR anatomie nosu a VDN (J. Dědková)
Akutní rinosinusitidy – dělení, diagnostika a léčba (P. Matoušek)
Odontogenní sinusitidy (J. Duška)
Čich (J. Vodička)
Jak to dělám já: Terapeutické postupy, chyby a omyly (J. Vodička)

10:45 – 11:15    Přestávka

11:15 – 12:45    Rinogenní zánětlivé komplikace
moderátor panelu: V. Chrobok

Anatomie očnice (J. Mejzlík)
Oční vyšetření (K. Nouzovská)
Orbitální zánětlivé komplikace (V. Chrobok)
Nitrolební zánětlivé komplikace (P. Póczoš)
CT a MR (J. Dědková)
Pohled infekcionisty (P. Gebouský)
Mikrobiologické vyšetření (P. Paterová)
Jak to dělám já: Terapeutické postupy, chyby a omyly (V. Chrobok)

12:45 – 13:45    Přestávka oběd

13:45 – 15:00    Úrazy nosu a obličejového skeletu
moderátor panelu: P. Čelakovský

Poranění nosu (J. Vodička)
Zlomeniny očnice (L. Školoudík)
Zlomeniny dolní čelisti (R. Mottl)
Zlomeniny čelní dutiny (J. Mejzlík)
Zlomeniny frontobazální (P. Póczoš)
Očkování – prevence meningitidy (V. Pellantová)
Jak to dělám já: Diagnostické postupy, chyby a omyly (P. Čelakovský)

15:00 – 15:30    Přestávka

15:30 – 17:00    Epistaxe
moderátor panelu: P. Komínek

Definice a dělení (P. Komínek)
CT a MR (J. Dědková)
Nosní tamponáda (J. Šatanková)
Chirurgická léčba (P. Matoušek)
Pohled intervenčního radiologa (A. Krajina)
Pohled internisty (R. Pudil)
Pohled hematologa (Z. Thibaud)
Transfuze (V. Řeháček)
Choroba Rendu – Osler (Z. Knížek)
Jak to dělám já: Diagnostické postupy, chyby a omyly (P. Komínek)

17:00    Ukončení teoretické části sympozia

19:00    Společenský večer (Restaurace u Královny Elišky, mapa)

Sobota 24. 4. 2021, 8:00 - 11:30 Workshop

Na každém pracovišti 15 minut, 4 školenci

1. Mikrobiologické vyšetření, odběr kultivace z nosu (P. Paterová)
2. Vyšetření čichu (J. Vodička)
3. Vyšetření chuti (J. Krtičková)
4. Vyšetření nosní průchodnosti (J. Mejzlík)
5. Rinoepifaryngoskopie rigidní (J. Šatanková)
6. Nové možnosti vyšetření nosní průchodnosti (Z. Knížek)
7. Punkce a výplach čelistní dutiny (P. Čelakovský)
8. Balónková dilatace sluchové trubice (L. Školoudík)
9. Politzerace, katetrizace, tympanometrie (P. Kordač, M. Hloušková)
10. Aplikace nosních kapek, spreje, laváže nosní dutiny (P. Matoušek, P. Komínek)
11. Endoskopie nosu flexibilní (M. Černý)
12. CT a MR VDN (J. Dědková, J. Kopřiva)

V programu ještě může docházet k úpravám. Děkujeme za pochopení.