Akutní stavy v rinologii v ambulantní i klinické praxi

10. mezioborové sympozium
23. - 24. dubna 2021

Lektoři

doc. MUDr. Čelakovský Petr, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Černý Michal, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Dědková Jana
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Duška Jan
Stomatologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Gebouský Pavel
Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Hloušková Miroslava
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

prof. MUDr. Chrobok Viktor, CSc., Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Knížek Zdeněk
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice

prof. MUDr. Komínek Pavel, Ph.D., MBA
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Kopřiva Jan
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Kordač Petr
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Krtičková Jana
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Matoušek Petr, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Mejzlík Jan, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Mottl Radovan
Stomatologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Nouzovská Kateřina, FEBO
Oční klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Paterová Pavla
Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Pellantová Věra, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Póczoš Pavel, Ph.D.
Neurochirurgická klinika

prof. MUDr. Pudil Radek, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Řeháček Vít
Transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Šatanková Jana
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Školoudík Lukáš, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Švejdová Anna
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Thibaud Zuzana
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Vodička Jan, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice